Välkommen till HM Limträ

Specialisten på byggteknik 
för miljö och säkerhet

Vi är stora, men har ännu större visioner

Visste du att...

Konstruktioner av limträ är mer miljövänligt och dessutom bättre skydd mot brand än stål och betong?

HM Limträ monterar större konstruktioner av limträ.

Vi bygger bland annat arenor, höghus, butiker och idrottsanläggningar.

#kulturhuskollen #hälsingemontörerna